Amb una velocitat genèrica urbana màxima de 30 km/h.
Pensat atenent la premissa «màxima protecció per als vianants»
Tot això gràcies a un increment continu de zones residencials S-28 en àrea urbana.​
Entorns escolars amb velocitats màximes de 20 km/h​ i una ruta a peu pacificada.
Són carrers on la mobilitat del vianant permet una vida pública plena a tothom sense discriminar per sexe, edat ni condició física.
On poder distreure’ns sense ser culpabilitzats.
Per animar a la gent a caminar, tenim voreres amb vegetació que facin ombra a l’estiu.

I fonts per a beure.
Sempre comptant amb itineraris accessibles per als vianants.
Espais que són amples per als vianants, estret per als vehicles amb motor i on s’aplica la normativa relativa a l’ocupació de terrasses i objectes al carrer.
Sense oblidar bancs per asseure’ns a descansar i conversar.
Un carrer sense renous incívics.
On posen multes als incívics: fora excrements i fems dels carrers!
I tot això ens regala uns resultats: presència d’infants, gent major al carrer i de persones amb diversitat funcional. I un comerç local i de proximitat dinàmic i pròsper dirigits als veïnats.