Estam fent feina per fer realitat la Carta Europea dels Drets dels Vianants.
La quota anual és de 5€. Contactan’s i et donarem d’alta.
També pots fer donacions de qualsevol altra quantitat mitjaçant el botó de Paypal.

Els teus doblers aniran cap a:

  • La compra de material per fer campanyes de pressió i sensibilització.
  • Eventuals serveis per dur endavant campanyes de pressió i sensibilització.
  • Manteniment web
  • L’organització de ponències amb la finalitat de sensibilitzar sobre la mobilitat del vianant