Inici

Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i gaudir lliurement del seu espai públic en les condicions de seguretat adequades per a la seva salut física i psicològica.

CARTA EUROPEA dels DRETS dels VIANANTS. Art. 1.

Qui som?
L’associació Vianants Mallorca defèn els teus drets i lluita per un model de ciutat i pobles a la mesura de les persones: segures, saludables, accessibles i amb un repartiment a favor de la mobilitat activa. Els nostres pobles i ciutats tenen una dimensió que els fa ideals per ser caminades.

La nostra feina
La defensa dels drets del Vianants a les ciutats i pobles de Mallorca per aconseguir unes ciutats i pobles al servei de les persones i la seva salut davant l’administració pública. Es tracta de recuperar l’espai públic que per dret perteneix a les persones.

Tenim la llei de la nostra part
Llei d’Accessibilitat Universal, 2013
Convenció dels Drets dels infants, 1989
Carta Europea dels Drets dels Vianants, 1988

La situació al carrer no reflexa la llei.
Aquest repartiment injust genera problemas medioambientals, de salut, econòmics i socials que perjudiquen a les persones i beneficien a les grans superfícies comercials.

Repartiment actual de l’espai públic
El 70% és per als motoritzats, la resta per als vianants i ciclistes amb una ocupació de voreras en augment amb patinets, terraces i aparcament de motocicletes i de cotxes!

Més dades per repensar la urbe
El 50 % dels recorreguts a ciutat es fan a peu. 
El 50% dels recorreguts dins ciutat són per fer 3 km.
El 10% per fer 500 m.

Mantenir l’actual sistema de mobilitat basat en el cotxe, ens costa anualment a cada europeu € 810. Una despesa total i anual a Europa de 29.130.000.000€. És a dir, cada ciutadà espanyol està regalant cada any 630€ als propietaris d’automòbils. Aquesta xifra és el resultat de les despeses derivades dels problemes de salut i del que costa el manteniment d’infraestructures que comporta aquesta manera de moure’ns.
Els cotxes, produeixen una sèrie de problemes irresolubles, fins i tot en la seva versió elèctrica, ja que aquesta solució tan promocionada no resol l’ocupació de l’espai públic continua, el perill d’atropellament aguaita i continua produint micropartícules nocives a causa del fregament de pneumàtics contra les pastilles de fre.
D’acord amb recents estudis, s’ha relacionat el fet habitar prop de grans vies de trànsit amb la incidència d’Alzheimer , Parkinson i malalties cardio respiratòries.
Altres recerques ens adverteixen que viure a les ciutats amb major trànsit escurça l’esperança de vida.
Un dels grans problemes és la pèrdua de llibertat per a la infància. Les famílies solen veure el trànsit com un perill i reaccionen no deixant-los anar solos al col·le, a jugar, a passejar…Els nostres infants estan sent contínuament monitorats pels adults. S’estan perdent el millor de la infància i els adults s’han convertit en el seu guardaespatlles personal.